Zdjęcie podczas wykonywania serwisu jednostki, która nie miała długo przeglądu